Υπευθυνος Πωλησεων | Client Service Manager

Η Georgiadis S.A, είναι ένας βιομηχανικός και εμπορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1923 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την παραγωγή συσκευασιών και εκτυπώσεων. Με σταθερή ανάπτυξη και μεγάλες επενδύσεις αποκτήσαμε μια ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας: Υπεύθυνο Πωλήσεων

 

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο Εμπορικό τμήμα και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση υφιστάμενων πελατών
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου (σε καταστήματα μαζικής αγοράς)
 • Ανάπτυξη νέα καναλιών πωλήσεων
 • Συνεργασία με ομάδες πωλήσεων και άλλα τμήματα για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης των ομάδων αλλά και των προϊόντων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ισχυρές δεξιότητες διοργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
 • Ικανότητα να μάθουν και να εκπαιδεύονται στις τεχνικές πώλησης και στην εκτεταμένη σειρά προϊόντων
 • Δυνατότητα οικοδόμησης μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες
 • Καλή οδήγηση και αξιόπιστη μεταφορά
 • Δυνατότητα κατανόησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πελάτη και τον προσδιορισμό των αναγκών της αγοράς και του προϊόντος του πελάτη.
 • Συμμετοχή σε στρατηγικές δραστηριότητες σχεδιασμού με ομάδα πωλήσεων.
 • Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα, όπως απαιτείται.
 • Δυνατότητα για ταξίδια

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης I.X
 • Ευχέρεια στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα, ευγένεια  και εξωστρέφεια
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα – συνέπεια
 • Αποδοτικότητα υπό πίεση
 • Ισχυρές δεξιότητες παρουσίασης.
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης μιας περιοχής πωλήσεων και της διαδικασίας πώλησης.

 

Παροχές Επιχείρησης: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης


All search results