Η βιωσιμότητα της επιχείρησής μας,

βασίζεται στην οικονομική αποτελεσματικότητα

και στην κοινωνική & περιβαλλοντολογική ευθύνη.

Αποτελούμε μία από τις πιο δυναμικές εταιρίες παραγωγής στην Θεσσαλία. Τα τελευταία 10 χρόνια έχοντας μία μέση ετήσια αύξηση 8%, του κύκλου εργασιών μας, είμαστε μία από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες του χώρου στην ελληνική αγορά.

Η ανάπτυξή μας βασίζεται σε στρατηγικές κατευθύνσεις που συνδυάζουν :

Επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και νέες τεχνολογίες.

Διαρκής ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειλικρινή και άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.

Μια σαφώς καθορισμένη εταιρική φιλοσοφία βασιζόμενη στις αρχές της ποιότητας, της ανάπτυξης, της επαγγελματικής και ευέλικτης διαχείρισης.

Ανάπτυξη & Επενδύσεις

8%

Μέση ετήσια αύξηση

του κύκλου εργασιών.

30%

Ποσοστό επενδύσεων επί του ετήσιου

κύκλου εργασιών (τα τελευταία 2 χρόνια)

σε νέες τεχνολογίες.

9%

Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού

από το 2014 έως αρχές 2016.

All search results