Όσο αυξάνεται ο χρόνος ζωής του παραγόμενου προϊόντος μειώνοντας τις απαιτούμενες βελτιώσεις,

τόσο καλύτερα και αποδοτικότερα λειτουργεί

το τμήμα R&D της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας μεγάλωσε σημαντικά και αποτέλεσε το θεμέλιο της επιτυχίας μας. Για να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον, η εταιρεία έχει αποφασίσει να αναπτύσσει νέα προϊόντα ανά έτος και να τα παρουσιάζει στην αγορά.

Η δέσμευση της εταιρείας μας, για την υποστήριξη των συνεργατών και πελατών μας σε τεχνικά θέματα, είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και μοναδικής εμπειρίας. Πραγματοποιούμε, εξειδικευμένες μελέτες & συνεχείς δοκιμές σε θέματα υλικών βάσεων & finishing, για πάνω από 10 χρόνια. Τα αποτελέσματα του τμήματος R&D, μας επιτρέπουν να λειτουργούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών μας.

Επιπρόσθετα, οι συνεργασίες με καταξιωμένες Ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου και η συμμετοχή σε διεθνή fora & σεμινάρια, εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας και ενισχύουν την αποδοτικότητά μας.

Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί για την Printing Packaging Georgiadis SA δέσμευση. Από την ίδρυση της εταιρείας, μέχρι σήμερα, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των χώρων παραγωγής μας, οι νέες επενδύσεις και ο διαρκής ποιοτικός έλεγχος, συνιστούν βασικές προτεραιότητές μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής και την εφαρμογή τεχνολογικών πιστοποιήσεων σε όλες τις παραγωγικές μας μονάδες.

All search results