Βοηθος Παραγωγης | Line Production Manager

Η Georgiadis S.A, είναι ένας βιομηχανικός και εμπορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1923 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την παραγωγή συσκευασιών και εκτυπώσεων. Με σταθερή ανάπτυξη και μεγάλες επενδύσεις αποκτήσαμε μια ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας: Βοηθό Παραγωγής / Line Production Manager.

 

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος Παραγωγής και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση & οργάνωση γραμμών παραγωγής & προγραμματισμός αυτών για την υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του τμήματος.
 • Παρακολούθηση των απαραίτητων αναφορών της εξέλιξης της παραγωγής, ενημέρωση για επαναλαμβανόμενα προβλήματα που οδηγούν σε καθυστερήσεις, μειωμένο output ή υψηλές φύρες.
 • Ενσωμάτωση νέων προϊόντων & νέων υλικών στο τμήμα παραγωγής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του τμήματος καθώς και με το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Εκμάθηση & οργάνωση του process flow για την προσαρμογή νέων προϊόντων & υλικών στον υπάρχοντα εξοπλισμό.
 • Σύνταξη της οδηγίας παραγωγής για engineering batches και full scale παρτίδες, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του τμήματος.
 • Οργάνωση δοκιμαστικών και validation παρτίδων σε συνεργασία.
 • Επίβλεψη της εφαρμογής και καταλληλότητας των διαδικασιών παραγωγής σχετιζόμενων με διεργασίες παραγωγής και διαχείρισης.
 • Διεξαγωγή process reviews παρακολουθώντας τις διεργασίες παραγωγής και επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ή την ανάγκη για αλλαγές και βελτιώσεις.
 • Οργάνωση της εκπαίδευσης των χειριστών σε θέματα διεργασιών παραγωγής.
 • Συντονισμός των διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών που απαιτούνται σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τις προδιαγραφές των παραγωγών.
 • Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού / χειριστών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης I.X
 • Ευχέρεια στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα, ευγένεια  και εξωστρέφεια
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα – συνέπεια
 • Αποδοτικότητα υπό πίεση
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS-Office)
 • Πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης έργου
 • Πρότερη εμπειρία σε Lean Manufacturing (θα εκτιμηθεί)
 • Πρότερη εμπειρία από βιομηχανικό περιβάλλον, με έμφαση στην εκτύπωση – συσκευασία (θα εκτιμηθεί)

 

Παροχές Επιχείρησης: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης


All search results